Turkish

İlkokul

1-4. sınıfları kapsayan İlkokul Türkçe programında ana hedef, dört temel dil becerisinin ( okuma, yazma, dinleme, anlama) oluşturulması ve ana dil bilinciyle ve  PYP programının yöntemleriyle ilişkilendirerek, okuyan, düşünen, yorumlayan, sorgulayan, çözüm üretebilen ve bunu yazılı ve sözlü olarak başarıyla ifade edebilen bireyler yetiştirmek doğrultusunda ilk adımlar atılmaktadır.  Öğrenciler düzenli olarak yaratıcı etkinliklerle, uygulamalarla ve değerlendirmelerle çalışmalarını sürdürmektedirler.

Ortaokul

Ortaokul Türkçe dersi kapsamında öğrencilerimiz, belirlenen temalar çerçevesi içerisinde dört temel dil becerisini kazanıp geliştireceklerdir. Okuma,yazma,konuşma ve dinleme becerileri kazanımlarının elde edilmesinde  Türkçe dersi öğretim programı esas alınmaktadır. 5-8.sınıf Türkçe Öğretim Programı dahilinde  dil becerileri sarmal  ve kademeli şekilde kazandırılmaktadır. Blis Ortaokulu Türkçe bölümü olarak Türkçe dersleri haftalık 6 saattir. Öğrenciler her hafta 2 saat sınıf düzeylerine uygun olarak seçilmiş kitabı sesli okuma yöntemi ile okurlar. Sözkonusu kitaplar bittikten sonra mutlaka kitap hakkında çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar, eğer proje ise, disiplinlerarası işbirliği ile gerçekleşmektedir. Türkçe dersinde haftada 2 saat yazı çalışmalarına ayrılmış zamandır. Öğrenciler genellikle Yaratıcı Yazı Kitapçıkları üzerinden yazı çalışması yapar ve yazılara öğretmen tarafında incelenir, öğrencilere dönüt verilir. Türkçe dersinin 2 saati ise, dilbilgisi çalışmalarına, okuma-anlama kazanımlarını içerek metinlere, dinleme-okuma kazanımlarını destekleyen çalışmlara ayrılmıştır.

Lise

Lise Türkçe programı, okulumuzun bağlı olduğu IGCSE ve IB programları ile ulusal program öğretim müfredatı ilişkilendirilerek oluşturulmuştur.

9-10. Sınıflarda  IGCSE  Türkçe dersinin yanı sıra, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı olarak değiştirilirken, 10. Sınıflarda Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım olarak devam etmektedir.

IGCSE Türkçe programı haftada üç saattir ve geniş kapsamlı bir yazma dersidir.  İki senelik bu programda  öğrenciler, plan yapabilme, çeşitli yazınsal türlerde örnekler yazabilme, Türkçe’yi doğru ve etkin bir biçimde kullanabilme  becerilerini geliştirirler. Bu derslerde  10. Sınıfın sonunda uygulanacak  “Güdümlü Yazma” ve “ Serbest Yazım”   sınavlarına hazırlanırlar. “ Güdümlü Yazma” sınavı, verilen metinler doğrultusunda öğrencinin okuduğunu anlama becerisini ölçerken, “Serbest Yazım” verilen konu başlıkları doğrultusunda, dilin tüm inceliklerini kullanarak, istenen yazınsal türde yazı yazabilme becerisini ölçmektedir.

Ulusal Program içinde yer alan 9. Sınıf Türk Edebiyatı dersi, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Dil ve Anlatım dersiyle birleştirilerek Türk Dili ve Edebiyatı dersi olarak uygulanmaya başlanmıştır. Okulumuzda da bu yeni uygulama doğrultusunda,  Türk Edebiyatı’nın tarihi gelişim süreci, şiir, roman,öykü ve tiyatro olmak üzere dört tür üzerinden  değerlendirilirken; örnek eserler aracılığıyle uluslararası bakalorya programına alt yapı oluşturacak çalışmalara yer verilmektedir.

11 ve 12. sınıfları kapsayan Uluslararası Bakalorya Programı doğrultusunda, seçilmiş eserler aracılığıyle öğrencilerden eleştirel düşünme, yorumlama, dilin inceliklerini kullanabilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini nitelikli biçimde ifade edebilme becerisi kazandırmaya yönelik uygulamalara yer verilmektedir.

Uygulanan programların sonunda okul dışında değerlendirmesi yapılan IGCSE ve IB sınav sonuçları Türkçe Bölümü için her zaman gurur verici niteliktedir.