Contact Us

Bilkent Laboratory & International School

Address: Bilkent University East Campus 06800 Bilkent, Ankara / Turkey
Tel: +90 312 290 53 61 – +90 312 290 53 62
Fax: +90 312 266 49 63

General Information E-mail (see below for admission related questions): school@blisankara.org

School-Specific Contacts

Admissions  Pre-K -11 Grade: Sevgi Bennett +90 312 290 82 49 sevgib@blisankara.org

Reception: Pelin Totuk +90 312 290 82 76

Pre-K: +90 312 290 8270

Kindergarten: +90 312 290 82 38

Grade 1-4: +90 312 290 8908

Grade 5-8: +90 312 290 82 90/ +90 312 290 82 91

Grade 9-12: +90 312 290 82 46